Filing to EC Human Rights Court

PÄÄTÖS 23.2.2010 

 

 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

 

 

 

                                                                                                        Seppo Mononen 

Siukolantie  5 C 14 

        FI- 33470 YLÖJARVI

NELJÄS JAOSTO

           ECHR-LFin11.0R(CD1)

             LLE/LLE/ak

2. maaliskuuta 2010

Valitusnro. 59530/09 Mononen v. Suomi

Kirjoitan   Teille   ilmoittaakseni.   että   Euroopan   ihmisoikeustuomioistuin   päätti 23. helmikuuta 2010      kolmen      tuomarin      muodostamassa      komiteassa (L. Mijovic puheenjohtajana sekä P. Hirvelä ja M. Poalelungi jäseninä), ettei yllämainittua 8. marraskuuta 2009 vireille tullutta valitusta oteta tutkittavaksi, koska se ei täyttänyt yleissopimuksen mukaisia tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä.

         Kaiken hallussaan olevan aineiston perusteella, ja sikäli kuin valituksen kohteena olevat seikat kuuluivat    tuomioistuimen toimivaltaan, tuomioistuin katsoi, ettei valituksesta ilmennyt yieissopimuksessa tai sen lisäpöytäkirjoissa tunnustcttujen ihmisoikeuksien loukkausta.

Tämä päätös on lopullinen eikä siita voi valittaa tuomioistuimelle, sen suurelle jaostolle eikaä millekään muullekaan valituselimelle. Toivon Teidän siten ymmärtävän, ettei tuomioistuimen sihteeristö voi antaa Teille enempää tietoa komitean päätosneuvotteluiden sisällösta tai jatkaa kirjeenvaihtoa kanssanne sikäli kuin kysymys on tästä ratkaisusta. Tuomioistuin ei enää toimita Teille muita tähän valitukseen liittyviä asiakirjoja. Tuomioistuimen antamien ohjcedcn mukaan valitukseen liittyvä asiakirjavihko tuhotaan vuoden kuluttua päätöksen päivämäärästä.

Tämä ilmoitus on tehty Teille tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tuomioistuimen puolesta,

F. Araci

 Osaston apulaiskansliapäällikkö

 

ADRESSE I ADDRESS

COUNCIL OF EUROPE I CONSEIL DE L'EUROPE

67075 STRASBOURG Cedex, France

 

T I +33 (0)38841 20 I8

 F I +33 [0)3 88 41 27.www. echr.coe.int

Manipuloiko pääministeri Matti Vanhanen Häikäilemättömästi EU Ihmisoikeustuomioistuinta? Tähän viittaa Vanhasen käyttäytyminen

- Yllättävä eroilmoitus - ja sen yllättävä peruutus:

Ajoitus täsmää hakemukseni aikoihin: hallituksessa sisäministeri (poliisiosasto) Anne Holmlund (kok), oikeusministeri Tuija Brax (vihr). manipulaatiosta Vanhaselle palkkiovirka Perheyritysten Liittoon turvaan?

Matti Vanhanen 2009-10

 Vuoden 2009 lopulla valmistelin käsittääkseni perusteltua valitusta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Suomen valtiota vastaan törkeästä kohtelusta johon minut on pakotettu: ihmisoikeuksieni häikäilemättömistä loukkauksista. >http://www.litorina.org/vaasanmafia/,  valitus: http://www.litorina.org/oppressed/).

 Tuohon aikaan merkille pantavasti pääministeri Matti Vanhasta ei näyttänyt liikuttavan enempää ´lautakasa’ kuin ’nuorisosäätiö’ epäselvyydet; tavan takaa hän vahvisti että hän pysyisi tehtävässä pitkään. Kuitenkin joulun 2009 alla ilmeisen huolestunut pääministeri ilmoitti yllättäen erostaan tekaistuiksi sittemmin osoittautuneilla tekosyillä.

Ilmeisesti tieto aikomuksistani oli tullut hänen tietoonsa – ei verkosta vaan suoraan tietokoneestani. Tietokoneeni oli/on tiedustelun ammattilaisten hallinnassa/valvonnassa, mahdollisesti naapurihuoneistoon sijoitetun duplikaattorilaitteiston/asiamiehen avulla.

 Tiedonvälitykseni erikoisuutta kuvaa tapaus kun julkaisematon tekstini menee tiedoksi vaikka en viestiä lähetäkään.  Tekstiluonnoksessa mainitsen että halusin takaisin Jyrki Iivosen maanpuolustusnaisten Tallinnan laivalla anastaman passini. - Nokian Poliisi (Pirkanmaan poliisilaitos) palautti passini postissa heinäkuun 2012 alussa Ilmajoelle, jonne juuri olin muuttanut!

18 kuukauden aikana minulla oli ollut neljä PC tietokonetta. Vaikka asianmukaisesti Norton-virussuojattuja, niihin ilmaantui ’vikoja’ ja ’vuotoja’ ja ’häiriöitä’. Muutaman viikon välein käytin niitä Tampereen konttorikulmassa virustenpoistossa, turhaan. Viimeksi koko Norton virussuojaus oli poistettu ja sen uudelleen asentaminen estetty. (Tunnin varoajalla tuli ’huoltomies’ kun liikkeestä soitettiin käsittelemään laitettani!) 

Tuolloin (2010) ilmaantui tilaisuus hankkia Apple tietokone, jonka sanotaan olevan immuuni viruksille. Tampereen Sonera-shopin tarjous oli Mac-Book osamaksujärjestelyllä johon minulla tuntui juuri olevan varaa. Huomiota herätti toimitustapa joka poikkesi ilmoitetusta, mutta tilanteeni ei sallinut olla liian kriittinen.

Toimitusepäselvyyksien syy paljastui, kun aloin tehdä 10-vuoden seurantaa vuoden 1999 elinvoimasta –tutkimukselleni. (Tutkimus osoitti numeerisesti poikkeavan ylienergisyyden (hyperaktiivisuuden) varsinkin näytteen naisilla). Osoittautui että Tampereen Sonera-Shopin minulle myymä MacBook Pro-tietokone oli viritetty. Todistettavasti ainakin matematiikkaprosessori oli viallinen koska sekä  asentamani Excel (Windows) että Numbers (Mac) ohjelmat laskivat väärin kuten tarkistus taskulaskimella osoitti. Näin maanpuolustus-salaliitto esti ’sensitiiviseksi’ katsomansa tutkimustyön. Alkuperäinen 1999 tutkimus: /http://www.litorina.org/elinvoimasta/ ja, laajemmin englanniksi  /exhaustion/.

 Ehkä siis joku viikko kului lähetykseni toimittamisesta Ihmisoikeustuomioistuimeen kun Vanhasen epävarma olemus vapautui julkisesti helpotuksen myhäilyksi. Ilmeinen syy hymyyn oli asiamiesten ’järjestelyjen’ onnistuminen ECHR tuomioistuimessa; onnistuneet järjestelyt Vanhasen hallituksen ja ’maanpuolustuksen' salaliiton kannalta, ei ihmisoikeuksieni puolesta:   

Ihmisoikeustuomioistuimen päätös tuli vanhalla osoitteellani vaikka sen olin, ohjeen mukaan, päivittänyt muutettuani asuntoa. Se ettei osoitetta päivitetä voi olla enne asiattomasta ’käsittelystä’.  F. Araci oli osaston kansliapäällikkö, joka tuomioistuimen puolesta toimitti kolmen tuomarin muodostaman komitean päätöksen. Tuomarit olivat L. Mijovic puheenjohtajana, P. Hirvelä ja M. Poalelugi jäseninä.

 Jo alunperin, etsiessäni yhteyttä EHRC:hon, kaikki yritykset näyttivät ohjautuvan Poliisiosastolle. Vihdoin onnistuin saamaan suoran yhteyden tuomioistuimen kirjaamoon (A. Leikas).

 *  *  *

 

Copy of the Covering Letter: 

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 STRASBOURG Cedex, France

APPLICATION
Mononen v. Finland File # 59530/09

January 1, 2010 

Dear Sirs:

Enclosed please find my application against the State of Finland regarding oppression of human rights.

The State of Finland  has repeatedly and constantly participated in a conspiration to oppress my human tights. My person and my home have been subjected to constant vigilance, I have been forced to most inhuman and brutal testing and experimenting which are described in more detail in my application.  This has been going on virtually all my life, on one count 40 years, and has caused me permanent psychological and physical damages, and suffered loss of property, as well. In addition to threats, I survived one attempt on my life by gassing at Ylöjärvi.

I am hoping that oppression cease, and Finland is obliged to pay damages as laid out in the application.

I regret that organization of this application leaves a lot to be desired for which partly, at least, is due to the fact that I am under constant heavy  psychological pressure and technical interference of communications by professionals of the conspirators organization including agents of the government.

I look forward to your resolution, when you are ready, to bring improvement to my life and, perhaps, make an effort to return human integrity to this community. 

Sincerely

 

Seppo Olavi Mononen 24014, Citizen of Finland

Rotikontie 1 D25

FIN-33470 Ylöjärvi

seppomononen@litorina.org 

ATTACHMENT 

 

Voir notice See Notes Katsokaa object FIN  Numéro de dossier File-number Valitusnumero
 
59530/09
 
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN
 
Conseil de 1'Europe - Council of Europe - Euroopan neuvosto Strasbourg. France - Ranska
 
 
 
REQUETE 
APPLICATION 
VALITUS
 
presentee en application de 1'article 34 de la Convention europeenne des Droits de I'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du Reglement de la Cour
 
under article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 34 artiklan ja tuomioistuimen työjärjestyksen 45 ja 47 pykälien mukaisesti
 
 
IMPORTANT:   La presente requete est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
 
HUOMATKAA:  Tämä valitus on virallinen oikeudellinen asiakirja ja saattaa vaikuttaa oikeuksiinne ja velvollisuuksiinne.

 
II 
I - LES PARTIES
THE PARTIES
OSAPUOLET         
 
A. LE REQUERANT/LA REQUERANTE
THE APPLICANT - VALITTAJA
(Renseignements a fournir concernant le requerant/la requerante et son/sa representant(e) eventuel(le))
 (Fill in the following details of the applicant and the representative, if any) 
(Täyttäkää seuraaviin kohtiin tiedot valittajasta ja hänen asiamiehestään, jos valittajalla on asiamies)
 
1.      Nom de famille MONONEN                                                   2. Prenom (s) Seppo Olavi                                 
  Surname - Valittajan sukunimi      First name (s) - Etunimi (-nimet)
 
Sexe:     masculin/feminin'
  Sex:   M    male/female - Sukupuoli: mies/nainen
 
3.      Nationalite Finland     Nationality - Kansalaisuus                            4. Profession Geologist, Retired
Occupation - Ammatti
 
5.      Date et lieu de naissance 24.02.1940 Ilmajoki    Date and place of birth - Syntymaaikaja -paikka
 
6.      Domicile Rotikontie 1 D25, 33470 YLÖJÄRVI, FI               Permanent address - Pysyva osoite
 
7.      Tel. Puhelinnumero +358-466238937 (gsm)
 
8.       Adresse actuelle (si differente de 6.)  -                                                    Nykyinen osoite (jos eri kuin kohdassa 6)
 
9.       Nom et prenom du/de la representant(e)*      -                                         Name of representative* - Asiamiehen nimi *
 
10.     Profession du/de la representantfe)                            Occupation of representative - Asiamiehen ammatti
 
11.      Adresse du/de la representant(e)                                Address of representative - Asiamiehen osoite
 
12.      Tel. N°/Puhelinnumero                                              Fax N°/Faksinumero.   
     
 
LA HAUTE PARTIE CONTRACT ANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY
KORKEA SOPIMUSPUOLI
 
(Indiquer ci-apres le nom de 1'Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requete est dirigee)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Täyttäkää tähän sopimusvaltion (-valtioiden) nimi, jo(i)ta vastaan valitus kohdistuu)
 
13.      Finland  
 
* Si le/la requerantfe) est represente(e), joindre une procuration signee par le/la requerante) en faveur du/de la representant(e).
  A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
Jos valittajalla on asiamies, liittäkää valitukseen valittajan allekirjoittama valtakirja.
 
 

 III
 II -    EXPOSE DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS SELOSTUS TAPAUKSEN TOSIASIOISTA
(Voir § 19 (b) de la notice) (See § 19(b) of the Notes) (Katsokaa ohjeiden kohta 19 (b))14.
14. 
For decades I have been forced a guinea pig of a secret medical experimenting Vancouver-project. The name comes from the fact that I emigrated from Finland to Vancouver British Columbia Canada in 1969. 
The project title could be found in internet pages of Oulu University which apparently served as project headquarters for medical-psychological testing and development. The Police Department of the Interior ministry of Finland acted as the agent forcing me the tests, including methods and instrumentation to prevent and surveil.
 
An official description are attached, and in my web site /www.litorina.org/>ministerille.html/ and copy of page 24 of Finnish Business Report (FBR)-magazine /www.litorina.org/pics.html/.
In brief, apparent topics are: The surveillance development and consequent selling of rights of system encompassing a small detector installed in the body of a person to be surveilled.-I found the detectors in my broken premolar tooth. Pictures can be found attached, and in aforementioned /pics.html/
 
In the same file is other incriminating material. Same pics-file has a photograph of an x-ray showing my deformed column as a consequence of a brutal fall caused by the hypnotizers of the oppressor, Police Department of the Interior ministry of Finland.
 
As a result of the "accident" I suffered severe pains for years, and damage to my  nervous system. The latter, after 5 years, appear oppressor’s additional theme for new current tests to paralyze the movement of my limbs. This test program would leave me dysfunctional, which is apparently the ultimate goal of prevention in the Police Department’s testing agenda, as described in mentioned, and other attached material, and my web pages, as well.
I believe to have ample reason to feel wrongfully misused, and deprived of my human right to my own life, guaranteed by statutes and laws by the very oppressor, the Government of Finland, and search for any possible help of relief and compensation for experienced hardships that have barbarically marred for more than 40 years.
 
As an example of blocking my communication, appended is a copy message to the Minister of Justice, also Justice Department’s outside accounting and embezzlement of my monies., and preventing personal mail. 
Permanent physical damages include my twice fractured spine with associated nervous system by able agents. As an illustrating sample of the oppressors wickedness are sudden uncontrollable attacks of diarrhea, to which I was subjected in Finland, Estonia and Argentina for two years prior to being cured in San Martin in May 2009. I believe this condition was   possible because of thoroughly intimate knowledge of my body functions gained in internment in Seinäjoki Hospital by dr. Esa Mäkiniemi.
 
My vision has been further impaired by new forged glasses needed after the 2005 ‘accident’. These altogether with uncured ‘community infection’ acutely affected my coordination - I stumbled along and moved in the street as if I were drunk: This condition has lasted five years, till a long term infection condition, initiated at Vaasa Health care, was cured at a Buenos Aires San Martin hospital (Hospital San Martin, Calle 1 entre 69 y 70 La Plata, Buenos Aires, Argentina, telephone +221 4211190). Between May-June 2009; and till I got proper glasses 18.12.2009. 
 
Writing of this text today, 19.12.09, is constantly interfered. Yesterday, while I was out, an intruder visited my home around 15:00 hrs. (the CD player was switched to 'hold' in an attempt to irritate - or, perhaps, it was meant to refrain me from listening to classical music that might disturb the 'state-of-the-art' surveillance systems installed in my newly refurbished home. Also the printer was rendered malfunctioning). The Peeping Tom won't let go...

Additional material attached, and /www.litorina.org/vaasanmafia/and /http://www.litorina.org.

 IV
 
III -   EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE(S),
AINSI QUE DES ARGUMENTS A L'APPUI
 
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
 
SELOSTUS VAITETYISTA SOPIMUSLOUKKAUKSISTA PERUSTELUINEEN
 
(Voir§ 19(c)de la notice)
(See §19(c) of the Notes)
(Katsokaa ohjeiden kohta 19 (c))15.               
 
The state of Finland has broken its legal obligation to protect my rights to human life, by repeatedly engaging in oppression and brutalities which have lasted my lifetime.
 
Virtually during all my life I have been under 24-hour vigilance surveillance, and forced to observation, and testing and experimenting that left me with permanent damages, and my life resources have been forcefully used to advance goals foreign to me, and dualistic urges of the clandestine Vancouver Project, that are realized by Agencies of the Finnish Government including the Police Department of the Ministry of the Interior, the Foreign Ministry, Ministry of Communications for Finland, and bizarre  Oulu University headquartered Vancouver-project in which  I have been forced in a vast variety of medical and psychological testing, and developing of clandestine surveillance, harassment, and prevention instruments and systems.
 
Curiously the Chief Physician of the La Plata Buenos Aires San Martin hospital, where I was interned in May 2009 for acute  paralyzing diarrhea attack, seemed to recognize name ‘Vancouver’.    The developed surveillance system – detectors of which I found in my tooth- was  described in Finnish Business Report, Summer 1995 issue page 24 with copy as ATTACHMENT AA, and was presented on  national television in the Summer of 1995,  notes ATTACHMENT BB, photo enlargement of the installation in my fractured pre-molar tooth certified true by dentist Katri Palo May 20,2002 ATTACHMENT CC. Summary sheet of damage is as ATTACHMENT D) and  felling sign confirming the agent upon two occasions, a handmade scour in the lens (ATTACHMENT E) done by the villain Police department. Permanent damages resulting from felling include impaired vision (ATTACHMENT A), and twice fractured column (ATTACHMENT B), and loss of teeth (ATTACHMENT C). Caused back damage 11.5.1996 (ATTACHMENT F)
 
My own vehicles have been extensively used  and then discarded (at various occasions during  1977-1979, in testing and actual preventing my free movement, said operations taking place in Canada, United States of America, and the Caribbean Region (Cessna Aircraft) and in Finland 1984-2009) (ATTACHMENT G).
 
In 2004 I experienced the fist poisoning attempt at Vaasa, of which I still carry marks on my temples (ATTACHMENT I).  Sewer gases were blown via ventilation duct into my apartment home at 5 Siukolantie C14, Ylöjärvi in the fall of 2009. Severe chest pains were induced by hypnosis at several occasions  at Ylöjärvi and Tampere 2009 ...2010.
 
After divorcing in Finland I returned to Canada. Psychological tests were conducted in Canada, and en route to a project in Bolivia via Mexico, Panama, and Peru, –Mysteriously, the Montreal Engineering entry with Corani Enlargement Project in Bolivia 1975-1980 has all but disappeared from my recent CV!  
 
As a sample of preventing my e-mail, and fraudulent practice in the legal system, (ATTACHMENT H)  I have a recent exercise: June 5, 2009 I made an inquiry to Minister of Justice concerning ungrounded distraint of my tax return monies. The clerk did not find my file in her computer, and erroneous sums became deposited. But correct amount never showed up from the Hämeenlinnan oikeusrekisterikeskus (Register Centre of the Ministry of Justice at Hämeenlinna). I had to resort to fax.. Copy attached as affidavit. This also serves an affidavit of accounts that do not balance at the Justice system of Finland to my personal loss. 
       

 V
 
IV -     EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION YLEISSOPIMUKSEN 35 ARTIKLAN 1 KOHTAA KOSKEVA SELOSTUS
 
(Voir §19 (d) de la notice. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille separee, les renseignements demandes sous les points 16 a 18 ci-apres)
  (See §19 (d) of the Notes. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)

(Katsokaa ohjeiden kohta 19 (d). Jos tarpeellista, antakaa alla mainittuja kohtia 16 ja 18 koskevat selostukset erillisellä sivulla kunkin erillisen valituksen osalta

 

 
16.         Decision interne definitive (date et nature de la decision, organe - judiciaire ou autre - 1'ayant rendue) Final decision (date, court or authority and nature of decision) Lopullinen päätos (päiväys, tuomioistuin tai muu viranomainen ja päätöksen luonne)
 
17.         Autres decisions (enumerees dans 1'ordre chronologique en indiquant, pour chaque decision, sa date, sa nature et 1'organe - judiciaire ou autre - 1'ayant rendue)

Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

Muut päätökset (aikajäjestyksessä oleva lista, josta käy ilmi päiväys, tuomioistuin tai muu viranomainen ja paatoksen luonne kunkin paatoksen osalta)

 

18.         Dispos (i) ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exerce? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas etc exerce?Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.Onko tai oliko käytettävissänne mitään muuta valitus- tai muutoksenhakukeinoa, jota ette ole käyttänyt? Jos on tai oli, selittäkää, miksi ette ole käyttänyt sitä. 
 
Vaasan hovioikeus (Vaasa Provincial Court) gave a ruling of which there is a copy attached. The text of the document is simply un believably rare. As can be observed “I could have pushed a van IF I had continued backing up., were words of a lying witness at court occupied by “own men, and judges.                                          
What good it would have done to appeal to Supreme court, where presiding Olavi Heinonen  in his previous office as ombudsman of the Parliament had told me on another occasion:” Isn’t that enough justice to you, when water authority was ordered to pay compensation to farmers and repair the river channel” (Seinäjoen keskijuoksu)…It was a question of investigating the Simo Jaatinen’s exceeding his official authority as the Head of the Water Authority to sign the “Hydro Power Plant” agreement with a Power Company on behalf of the Government. Please note that I am not appealing this or any other ‘ruling’. Only intending to demonstrate the level of  integrity of the legal system in this  country.                                                                                        
 
Si necessaire, continuer sur une feuille separee
Continue on a separate sheet if necessary
Jatkakaa erillisella sivulla, jos tarpeellista

VI

 

V -    EXPOSE DE L'OBJET DE LA REQUETE

STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION

SELOSTUS VALITUKSEN TARKOITUKSESTA

19.   My claim includes achieving that:-

Oppression surveillance and meddling my life and bullying and damagng of whatever name or manner against me and mine cease

Conspirator organization, including ’Vancouver’, to be abolished and responsible conspirators taken to legal liability before the law; and Police Department of the Interior Ministry, and Foreign Ministry, Ministry of Communications and other involved be investigated.

Appropriate compensation of damages caused by life long abuse to be paid with interest as calculated below according to claim posted in 2002 and 2004

Claim as of 31.12.2009

 Interest accrues at 12 percent on capital compounded semi-annually:

Capital as of June 6th 2002 claim 1.000.000,00 euro

Interest 1.540.000,00 euro

DUE 31.12.2009                                        +2.540.000,00 euro

Capital as of June 6th 2004 claim 300.000,00 euro

12 % interest       269.489.46 euro

DUE 31.12.2009                            +569,489.46 euro

CLAIM FOR DAMAGES AS OF 31.12.2009  euro 3.109489,46 

 

 

 

 

VI - AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITE L'AFFAIRE STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS SELOSTUS MUUSTA KANSAINVÄLISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

(Voir§ 19 (f)de la notice)

  (See § l 9 (ft of the Notes)

(Katsokaa ohjeiden kohta 19 (f))

20.     Avez-vous soumis a une autre instance Intenationale d'enquete ou de reglement les griefs enonces dans la presente requete? Si oui, fbumir des indications detaillees a ee sujet.

Have you submitted the above complaints to any other procedure of intentalional investigation or settlemet? If so, give full details. N.A.,

Oletteko valittanut samasta asiasta tai samaista asioista jollekin muulle kansainväliselle tutkinta- tai sovitteluelimelle? Jos olette, ilmoittakaa kaikki yksityiskohdat.

VII
 
VII.    PIECES ANNEXEES                                                                                   (PAS D'ORIGINAUX,UNIQUEMENT DBS COPIES,PRIERE DE N'UTILISER NI AGRAFE, NI ADHESIF ;NI LIEN D'AUCUNE SORTE)LIST OF DOCUMENTS                                                                                                (NO ORIGINAL DOCUMENTS,ONLY PHOTOCOPIES; DO NOT STAPLE, TAPE OR BIND DOCUMENTS)

LUETTELO VALITUSLOMAKKEEN LIITTEISTA                                                (El ALKUPERÄISIÄ ASIA-

KIRJOJA, VAIN VALOKOPIOITA;

ÄLKÄÄ NIITATKO,

TEIPATKO TAI SITOKO ASIAKIRJOJA)

(Voir chapitre § 19 (g) de la notice. Joindre copie de toutes les decisions mentionnees sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies necessaires, et, en cas d'impossibilite, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas etre obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournes.)(See § 19 (g) of the Notes. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)

(Katsokaa ohjeiden kohta 19 (g). Liittäkää valitukseenne valokopiot kaikista niistä asiakirjoista, jotka olette edellä maininnut kohdissa IV ja VI. Jos Teillä ei ole asiakirjoista valokopioita. Teidän tulee hankkia ne. Jos ette voi hankkia valokopioita, selittäkää, miksi ette. Mitään asiakirjoja ei palauteta Teille.)

21.      a)................................................................................................................................................................................................................

b).............................................................................................................................................................................................................

c)

VIII

VIII - DECLARATION ET SIGNATURE DECLARATION AND SIGNATURE VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUS

(Voir § 19 (h) de la notice) (See § 19 (h) of the Notes) (Katsokaa ohjeiden kohta 19 (h))

22.         Je declare en toute conscience et loyaute que les renseignements qui figurent sur la presente formule de requete sont exacts.

/ hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct. Vakuutan taten parhaan tietoni mukaan, etta tassa valituksessa antamani tiedot ovat oikeat.

Lieu/P/ace/Paikka Date/£toe/Pai vay s

(Signature du/de la requerant(e) ou du/de la representant(e))

(Signature of the applicant or of the representative)

(Valittajan tai hanen asiamiehensa allekirjoitus)

This site  The Web 

This site  The Web

Site hosting by Web.com