KYRÖ


HomeKyrö | Kirja 1 - Länsi-Suomen vesioikeudelle | KIRJA II - Vesiylioikeudelle | KIRJA III - Korkeimmalle hallinto-oikeudelle | KIRJA IV - Valtiovarainministerille | LIITE: Suunnittelijat | TÄMÄ RAPORTTI

All rights reserved Copyright ⓒ Seppo Mononen, 2006, 2011

ISBN 9978-952-5543-54-4 HTML

 litorina.org 2011

 
Luvanhakijan Kyrönjoki-suunnitelman perusteluksi tuottamat asiakirjat ovat tulvillaan asiantuntemattomuudesta ja/tai tahallisesta vääristelystä johtuvia virheitä, joihin sekä Länsi-Suomen vesioikeus että vesiylioikeus ovat flegmaattisesti kieltäytyneet reagoimasta.
 
Vilpittömästi asiakirjoihin ulkopuolisena tutustuneena ei voi välttyä vaikutelmasta, että luvan hakijan ja luvan myöntäjän välinen suhde saattaa olla epäasiallinen. Muuten oikeuden silmien ummistaminen yksinkertaisiltakin tosiasioilta on käsittämätöntä.

Seppo Mononen

Salaliitto Kyrönjoella

Vuoden 1991 Kyrönjoen erityissuojelulaki kielsi joen patoamisen Ylistaron Hanhikosken alapuolelta. Jo tuolloin oli kuitenkin käynnistetty uusi hanke joen patoamiseksi Malkamäen kohdalta Hanhikosken yläpuolelta.

Luonnonsuhteista piittaamaton suunnittelu perustui vuoden 1955 vaaitukseen, vaikka jo kuluneissa 40 vuodessa maa oli Malkamäessäkin kohonnut 33,6 cm - maan kohoamista ei edes mainita lupa-asiakirjoissa! Myös hankealueen merellisten litorinasavien ongelmallista erityismerkitystä ei otettu asianmukaisesti huomioon.

Vesioikeuden kaikki asteet käsittelivät hakemusasiakirjat, mutta eivät havainneet niistä olennaista huomautettavaa. Tähän yhtyi Korkein hallinto-oikeus.

1983 ehdotti Maa- ja metsätalousministeriö padotuskorkeuden laskemista 1 metrillä. Kuten on käynyt ilmi, "myönteistä" päätöstä edelsi Hanhikosken mitta-asteikon korkeuden omavaltainen nostaminen 1 metrillä ylemmäksi!

Rappeutunut toiminta on keskittynyt Maa- ja metsätalousministeriön alaisiin virastoihin TVH, vesihallitus, ympäristöhallitus sekä toisaalta maanmittaushallitus. Eduskunnassa sopivia lakeja säätämässä ja valtavia rahamääriä hankkeelle vuosittain yli puolen vuosisadan ajan jouduttamassa on ollut aivotrusti, jonka eräältä avainhenkilöltä on de facto tunnustus.

Poikkeustila (ei poliittista ministeriä) jatkui Maa- ja -metsätalousministeriössä huhtikuuhun 2003...

 

image001.jpg

KUVA i. Sortumarakoja Malkakoskella

Pitkittäiset liikuntaraot maassa ennakoivat rakennetun penkereen sortumista, Malkakoski 20.8.2000. Huom.: Happaman litorina-maan luvattu "ruohotuskaan" ei onnistunut!

KUVA ii. Ilmajoki (alla)

Viistokuva Ilmajoen hautausmaalta Palonkylän silloille. Museoranta ylh. vasemmalla urheilukentän takana. Keskijoessa on särkkinä penkereiden sortumista kasautuva maa. Etualalla oikealla rannalla on kaksi tuoretta sortumaa, joista tulleet maat erottuvat vaaleina. Sortumat johtuvat kevättulvien aiheuttamasta huokospaineen vaihtelusta hienorakeisessa koheesioma

image002.jpg

EPILOGI Maan tapaan

Vuotoksen rakentamisen kieltävästä päätöksestä keskusteltiin eduskunnassa   torstaina 19.12.200. Menetyksestä (?) sydämistynyt  pääministeri Paavo Lipponen (sdp) pahoitteli sitä, että "maassamme laki menee käytännöllisyyden edelle!"

Järkyttävää tässä oli sekin että Lipposelta lipsahtaneen paljastuksen  merkitystä ei näytä Eduskunnassa eikä koko maassa kukaan ymmärtäneen! Ei edustajat, ei tiedotuvälineet, ei kai kansalaisetkaan.

@ @ @

Geologi Seppo Monosen raportit  Kyrönjoen yläosan vesistötaloussuunnitelmasta 1) Länsi-Suomen vesioikeudelle 1994, 2) vesiylioikeudelle 1995 sekä vallituslupahakemus 3) korkeimmalle hallinto-oikeudelle 1996 paljastavat sekä teknisiä että taloudellisia epäsäännöllisyyksiä.

     * 1983 ehdotti maa- ja metsätalousministeriö aiemman suunnitelman mukaisen padotuskorkeuden laskemista yhdellä metrillä. Kuten selvityksissä ilmeni, "myönteistä" päätöstä edelsi Hanhikosken mitta-asteikon omavaltainen nostaminen yhdellä metrillä!

     * Toinen harhautusliike oli vuoden 1991 Kyrönjoen erityissuojelulaki, joka "kielsi patoamisen Hanhikosken alapuolelta". Tuohon aikaan oli jo nimittäin käynnistetty uusi hanke joen patoamiseksi Malkamäen kohdalta Hanhikosken yläpuolelta!

     * Luonnonsuhteista piittaamaton suunnittelu perustui vuoden 1955 vaaitukseen, vaikka jo tuolloin kuluneissa 40 vuodessa maa oli Malkamäessäkin kohonnut 33,6 cm. Maankohoamista ei edes mainita lupa-asiakirjoissa!

     * Kyrönjokilaakson merellisten Litorina-savien ongelmallista merkitystä ei otettu asianmukaisesti huomioon.  Kaivettujen törmien ja niille perustettujen penkereiden sittemmin tapahtuneet ja tulevat sortumat olivat ennakoitavissa.

     * Asiakirjat käsiteltiin vuorollaan jokaisessa vesioikeuden asteessa, joissa niistä ei oltu havaitsevinaan  olennaista huomautettavaa. Tähän kantaan yhtyi korkein hallinto-oikeus.

  * Poikkeustila maa- ja metsätalousministeriössä jatkui huhtikuuhun 2003, jolloin nimitettiin ensimmäinen poliittinen ministeri pitkästä aikaa.

 

 

 

>>> Kirja 1 - Länsi-Suomen vesioikeudelle

2008.03.01 | 2006.03.01

31/3/2008

Jokihankkeen petokset
Sisäministeriön Poliisiosaston Esikunta on osoittautumassa itse asiassa vaarennettyjen karttojen ja varastettujen asiakirjojen "TULVASUOJELU POLIISIKSI" 
# 

20/3/2006

JOKIRAKENTAJAN RÖYHKEA VETO
Oikeuden päätös perustui epätoteen ja väärennettyihin karttoihin. Paljastumisen seurauksena (?) vesioikeudet lakkautettiin! 
# 

Link to web log's RSS file

Litorina ry, Vaasa 2006

Mahdollista tukea voi osoittaa yhdistyksen Nordea-pankin tilille 152830-114509.  puh. +358 (0)369016280 (10.2012)

PALAUTE Myös S-postilla: seppomononen@litorina.org